Στον παιδικό σταθμό "Το σχολειό της φύσης" στο τρίλοφο θεσσαλονίκης και στο δημοτικό σχολείο Βig Βang στο Λάκκωμα