Οι αρχές μας
Βασικό μας πιστεύω είναι η ισοτιμία. Δεν χωριζόμαστε σε ανώτερους και κατώτερους, σε γνώστες και αναζητητές, σε εκείνους που ξέρουν και τους άλλους που θα τους πούμε τι θα κάνουν. Είμαστε όλοι οι άνθρωποι απαραίτητοι κι όλοι εξίσου πολύτιμοι.

Ακολουθεί η αποδοχή άνευ όρων του εαυτού μας και του κάθε ανθρώπου. Και κάποια χαρακτηριστικά μας, που κατά την άποψή μας, δεν είναι λειτουργικά, εμείς δουλεύουμε συστηματικά για να τα αλλάξουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε «δυσλειτουργικοί». Κι ενώ είναι φυσικό να μην ταιριάζουμε με όλους, δεν πιστεύουμε ότι εκείνοι που δεν μας «πάνε» είναι λιγότερο ωραίοι από εμάς. Όταν μπορούμε να αποδεχόμαστε χωρίς όρους τον εαυτό μας και τους άλλους, τότε μπορούμε να αναγνωρίζουμε την ουσία και δεν μας ξεγελά η μορφή, ό,τι δηλαδή είναι εξωτερικό.

Κι ακόμα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός. Έχει ανάγκη να υπάρχει και να ανήκει σε αυτούς που αγαπά, στην ομάδα που επιλέγει, στο σύμπαν και να νιώθει χρήσιμος σε αυτούς.

Πάνω από όλα, πιστεύουμε ότι η ζωή είναι δώρο που μας προσφέρει ο Δημιουργός και δεν έχουμε το δικαίωμα να την κακοποιούμε. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο Δημιουργός μας έχει χαρίσει τόσο τις ψυχικές και τις διανοητικές μας λειτουργίες όσο και τον ανώτερο νου, για να γίνουμε συνεργάτες του σύμπαντος και να συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνάμεών μας, στη διατήρηση της συμπαντικής αρμονίας. Και όπου αυτή τοπικά διαταράσσεται, να συμβάλλουμε στην αποκατάστασή της.

Από αυτές τις βασικές αξίες απορρέουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεθόδου μας, με τη μορφή που λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα.